Élete alkonyán, tudván, hogy óriási hatású életművet hagy hátra, Ádám Jenő igyekezett elszámolni munkásságával. Ennek köszönhető az Emlékház elkészülte mellett az alábbi dokumentum is. 1979-ben mintegy húsz kazettára elmondta élete történetét. Rendkívüli élet, amelyről több mint 20 órát lehet beszélni!

Az 1990-es évek elején a Magyar Rádió munkatársa áldozatos munkával begépelte a kazetták anyagának tetemes részét, az alábbi linkről ezt tölthetik le a kedves érdeklődők. A pdf-ben a szöveg kijelölhető és kimásolható.

Az alábbiakban a kazetták tartalmát fogjuk fokozatosan hallgatható formában is közzétenni múzeumunk honlapján.


I. kazetta

A oldal: Születés körülményei. Származásom. Nagyanyám, anyám: Aranka! Apám származása, állása. Öcsém születése. A Szebenyi-ház. A 3 éves kor emlékei. Hét év a Pálya utca 3-ban. Lakók, pajtások, óvodai élmények. Első benyomások a ház környékéről: a vasút, a Naphegy, Horvát-kert, Budai Színkör (Blaha L., Jászai Mari). Utcai gázvilágítás, boltok, üzletek, cukrászda stb. Németajkú Buda.
B oldal: A szatócs, az órás. Első benyomások férfiakról, asszonyokról. Szigetszentmiklós, az ő-ző magyar sziget nemzetiségek között. A vicinális vasút. Keresztszülők. Ismerkedés a falusi élettel, jószággal, gazdálkodás. Tűzriadó! A Kis-Duna és a fürdés. A falusi doktor (Simontsits) Hajnali kanásztülök, konda, gulya. Csordanyom. A jószág hazatérése.


II. kazetta

A oldal: A jószág hazatérése (folytatás) Vasárnapi táncmulatság, dalolás. Emlékezés a Krisztina-téri elemi iskolára. I. II. (vegyes osztály) A Koedukáció kérdése. A dalos Bárány tanító úr, idegen énekek. Kovács t. úr és a harmónium. Ünnepélyek: az éneklés öröme. Az V. (pótló) elemi. Az előkelő Schillerék játékszerei. Az egyedüllét szeretete. Apám furulyázik. A Krisztinai búcsú mozgalmassága. Játékhegedűm. Templombajárás. Boldog olvasgatás: “Séta a világ körül” (Barátosi); a későbbi vándorösztön ébredése. Követválasztás, a szociális különbözőség első észlelése.
Újra falun. Most már távolabbra merészkedtünk. Fiús verekedések. Csikeszék. Állomásfőnökék. Bokor Jolánka zongorázik! A zongoratanulás vágya. 1907. költözés az Attila utcába. Régi földszintes házak. Sok játszótárs. Katonásdi. Minta a bosnyák ezred. A vérmező a tanya. Katonai parádék. Új iskola: a Győri úti gyakorló polgári. Apám tanítónak szánt. A zongora érdekelt, a gyakorlást hallgattam.